browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Zdraví

Víte, co je HCM?

Chtěla bych důrazně požádat všechny zájemce o koťátko nejen z naší CHS, aby si DŮKLADNĚ prostudovali stránky paní Zuzany Goišové, které se věnují problematice HCM. Najdete zde mnoho bohužel smutných příběhů majitelů kočiček, které v důsledku nevědomosti nebo ignorace “chovatele” zemřely kvůli postižení srdeční vadou HCM. Proto prosím nevybírejte koťátko POUZE na základě ceny, ale … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Tags: , | Leave a comment
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain